Předoperační příprava pacienta je dovislá zejména od jeho nemocí, volby způsobu anestézie a potřeby ostatního zajištění.

Výkon je většinou prováděn ambulantně v lokální anestézii. Cílená anamnéza umožní dobrou orientaci lékaře a stanoví potřebnou předoperační přípravu.

V popředí našeho zájmu je pátrání po alergických projevech, poruchách srážlivosti krve a oběhových onemocněních. Mnohé napoví informace o užívání léků pacientem. Nemocní s diabetem nebo zavedenou antikoagulační léčbou jsou toho jednoznačným dokladem. Nelze vyjmenovávat všechna vyšetření nebo konzultace, které budou nutné a které vycházejí z aktuálního zdravotního stavu pacienta a ze specifiky jeho onemocnění.

Nikdy neopomeneme seznámit pacienta s předpokládaným léčebným výkonem a s pooperační péčí. V řadě zařízení je zavedena zísada poučení stvrzovat podpisem ve formě reverzu (informovaného souhlasu).