Téměř všechny chirurgické zákroky způsobí otok. Zatímco prostá extrakce jednoho zubu málokdy vede k pacientem rozeznatelnému otoku, po chirurgické extrakci více retinovaných zubů s oklápěním mukoperiostu a preparací kosti bude pooperační otok pravděpodobně velmi výrazný.

Pooperační otok většinou narůstá během druhého a třetího dne po zákroku, poté se začne resorbovat a běžně po týdnu téměř ustoupí. Otok narůstající i po třetím dnu je zpravidla způsoben rozvíjejícím se zánětem po infekci v ráně.

Nejúčinnější prostředek k omezení otoku je ledování. Pacient by měl aplikaci suchého chladu (tzn. led v sáčku nebo chladící podušky prodávané v lékárnách apod., ne kapesník namočený ve studené vodě!) zahájit co nejdříve po zákroku. Ledování, které kromě otoku zmírňuje i bolest a krvácení je nejúčinnější prvních 24 hodin po extrakci.