Systematická:

1)      Odontogenní cysty:
 
a)     radikulární
b)     folikulární (zub obsahující)
c)     folikulární (bezzubá)- primordiální, keratocysta
d)     parodontální (periodontální)
e)     reziduální
   
2)      Neodontogenní cysty:
 
a)      nazopalatinální
b)      mediální patrová
c)      mediální alveolární
d)      mediální- dolní čelisti
e)      nazoalveolární
 f)      globulomaxillární
 
Klasifikace dle WHO:
 
1)      Vývojové
 
          - odontogenní
          - neodontogenní
 
2)      Zánětlivé
 
         - radikulární
         - paradentální