Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Indikace Retence pod zubní náhradou

Retinovaný zub by měl být extrahován před zhotovením protetické náhrady daného úseku čelisti. Pokud jsou okolní zuby extrahovány, dochází k pomalé resorpci okolní kosti a retinovaný zub se přibližuje povrchu kosti (zdání prořezávání impaktovaného zubu). Pokud je zhotovena protetická náhrada, dochází k tlaku na měkké tkáně v místě retinovaného zubu, který vede k ulceraci sliznice s možností vzniku odontogenní infekce. Retinovaný zub by měl být extrahován před zhotovením náhrady i z důvodu změn alveolárního výběžku, ke kterým dochází chirurgickým výkonem a následným hojením, poté se stává náhrada zhotovená před výkonem nevhodnou a nefunkční.