Retence zubu +3.   Infiltrační anestesie.

Okrajový řez.  Odklopení mukoperiostálního laloku.

 Odklopení mukoperiostálního laloku. Snesení kosti perikoronárně.

Vybavení zubu beinovou pákou. Sutura rány.

 Sutura rány.