Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Klasifikace retence zubů moudrosti Klasifikace retence dolních zubů moudrosti Klasifikace Pell- Gregory

Hloubka retence třetího moláru vzhledem k druhému moláru je základem dalšího klasifikačního systému. Tuto klasifikaci také navrhli Pell a Gregory a je nazývána ABC klasifikace. Podle ABC klasifikace se obtížnost extrakce retinované třetí stoličky určuje podle tloušťky kosti která ji překrývá.

Třída A znamená, že okluzní plocha retinovaného zubu je téměř v rovině okluzní plochy druhého moláru.
 
 
Třída B je stav, kdy okluze třetího moláru leží mezi okluzí a krčkem druhého moláru. 
 
 
A v případech třídy C je okluze třetího moláru pod krčkem druhého.