V horní čelisti:

- na tuber maxillae

- na for. infraorbitale 

- na for. palatinum majus 

- na for. incisivum

V dolní čelisti:

 na for. mandibulae

- na for. mentale

- na n. buccinatorius

Svodná anestézie na tuber maxillae:
 
- rozsah anestézie: oblast 2. a 3. moláru, v krajině 1. moláru již nespolehlivá.
 
- komplikace:
   - hematom z poranění venózní pleteně plexus pterygoideus
   ( komprese, ledovat, komplikace infekce a zhnisání hematomu ).
 
 
Svodná anestézie na for. infraorbitale:
 
- rozsah anestézie: znecitlivění plexus, dentalis v rozsahu obou P, C a obou I, dále kůže 
  a sliznice horního rtu, část tváře a nosního křídla.
 
- komplikace:
   - při poranění cévy hematom,
   - při vstřiku anestetika do a. infraorbitalis anémie kůže tváře,
   - kontuze nervu jehlou vede k anestézii inervované oblasti.
 
 
Svodná anestézie na for. palatinum majus:
 
- rozsah anestézie: část sliznice měkkého patra, sliznice a periost poloviny tvrdého patra a  
  palatinálního alveolárního výběžku a to v krajině od 3. M po C.
 
- komplikace:
  - při poranění artérie krvácení ( komprese tampónem )
  - obrna měkkého patra ( pocit cizího tělesa v krku, což vyvolá dávivý reflex ).
 
  
Svodná anestézie na for. incisivum:
 
- rozsah: znecitlivění výstupu n. nasopalatinus Scarpae, kt. inervuje patro a sliznici za řezáky,
  papila incisiva velmi citlivá,
- anestézie na for. incisivum se běžně neužívá.
 
Svodná anestézie na for. mandibulae:
- nástup: parestézie poloviny dolního rtu a jazyka.
- rozsah anestézie n. alveolaris inf.:
    - zuby poloviny dolní čelisti s vyjímkou řezáků,
    - vestibulární sliznice jen od výstupu n. mentalis do střední čáry ( distálně inervační oblast  
      n. buccinatorius, kt. inervuje sliznici a kůži tváře ),
    - linguální sliznice jen při vyřazení n. lingualis.
 
- cesta nepřímá ( indirektní metoda )
 
- vpich mediálně od crista temporalis a laterálně od plica pterygomandibularis,
1. krok: od druhostranného C ke kosti,
2. krok: k sulcus colli mandibulae, stříkačka ke střední čáře, hrot jehly stále v kontaktu s kostí,  
    náhle jej ztratí, následuje
3. krok: stříkačka zpět do protilehlého koutku ústního, aspirace, instilace.
 
Upraveno dle Mazánka.
 
- cesta přímá ( direktní metoda )
 
- slizniční prohlubinka laterálně od plica pterygomandibularis, stríkačka od protilehlých P do pterygomandibulárního prostoru.
 
    
 
Neúspěchy a komplikace mandibulární anestézie:
 
neúspěchy:
 
-- chybná volba místa vpichu a nesprávné zavádění jehly,
-- příliš mělké nebo příliš hluboké zavedení jehly,
- častěji vznikají komplikace při indirektní metodě,
- neinstilovat bez kontaktu s kostí.

komplikace:

- jehla příliš mediálně: instilace do m. pterygoideus med. ( neúspěch anestézie, kontraktura ),
- jehla příliš nízko: pod lingulu ( neúspěch anestézie)
- jehla příliš vysoko: venózní pleteň nebo m. pterygoideus lat. ( hematom, neúspěch 
  anestézie, event. kontraktura )
- jehla příliš hluboko: možné proniknout až do příušní žlázy- obrna lícního nervu ( spontánně  
  vymizí ).

Svodná anestézie na for. mentale:

- komplikace:  hematom při poranění cévy, přetrvávající anestézie poloviny dolního rtu    po endoneurální aplikaci anestetika.

-  rozsah: sliznice a kůže poloviny dolního rtu a brady, v příp. instilace do for. mentale navíc od 1. P do střední čáry.

 

Svodná anestézie na n. buccinatorius:

- inervuje vestibulární sliznici,
- nekonstantní inervační oblast,
- někdy pouze malý úsek sliznice u 1. M, jindy rozsáhlá oblast vestibulární sliznice.