Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Diagnostika Rentgenové vyšetření

Na rentgenovém snímku lze upřesnit polohu zubu v čelisti i stav vývoje zubu, případně patologické nálezy (cysta, projasnění, kondenzace kosti apod.), délku, tvar a počet kořenů, jejich vztah k sousedním zubům i k okolní kosti a vztah dolní retinovaných zubů k mandibulárnímu kanálu.

Retinovaný zub může zaujímat v kosti nejrozmanitější polohu a kořeny mohou mít velice bizarní tvar (např. u retinovaných dolních zubů moudrosti, kde je kořenům nejblíže mandibulární kanál, se kořeny vytvářejí často až v době, kdy je již korunce zabráněno prořezat do dutiny ústní a kořeny proto rostou směrem do kosti). Polohu retinovaného zubu můžeme zhodnotit podle dvou projekčních rovin rtg snímků, nejlépe navzájem na sebe kolmých.

V praktickém posuzování však vycházíme nejčastěji z ortopantomogramu, jako orientačního přehledného snímku čelisti a zubů.

 

Příklady:                                                                                                                  

1. retence zubů moudrosti                        

2. retence přespočetných zubů

3. retence ostatních zubů

4. folikulární cysty

5. mnohočetné retence

 Retence zubů moudrosti:

    

Obr. 1: retence 8-8.

Obr. 2: retence 8+8, -8.

Obr. 3: retence 8+8, 8-8.

Obr. 4: retence 8-8.

        nahoru

Obr. 5: retence -8, bukkolinguální poloha.

Retence přespočetných zubů:

     

Obr. 6: retence přespočetného +9.

        nahoru

Obr. 7: retence 8- a přespočetného 9-.

Retence ostatních zubů:

Obr. 8: retence 3++3.

Obr. 9: retence 3++3.

Obr. 10: retence -3.

Obr. 11: retence +5.

 

        nahoru

Obr. 12: retence 5-.

Folikulární cysty:

Obr. 13: retence 8- s folikulární cystou mandibuly vpravo, retence -4 a -8.

Obr. 14. retence 8- s folikulární cystou.

        nahoru

Obr. 15: recidiva folikulární cysty mandibuly vlevo.

Mnohočetné retence:

Obr. 16: retence 73++78, 8-8.

I intraorální snímek objasní situaci, bývá však vzhledem ke své velikosti příčinou nezachycení uložení celého zubu moudrosti.

K upřesnění polohy a směru korunkové nebo kořenové části nám může posloužit axiální (osový) snímek zubu. Intraorální símek 6x 6 cm je fixován skusem a centrální rtg paprsek míří v předpokládané dlouhé ose zubu zespodu (z pod hrany dolní čelisti).

V indikovaných případech můžeme indikovat CT vyšetření (výrazná distopie zubu, velké folikulární cysty, zatlačení retinovaného zubu do měkkých tkání kolem čelistí při pokusu o extrakci zubu...).

    

Obr. 17, 18: retence +3 s folikulární cystou maxily vlevo, axiální CT skeny.

    

Obr. 19, 20: retence +3 s folikulární cystou maxily vlevo, koronární CT skeny.

        nahoru

Obr. 21: retence +3 s folikulární cystou maxily vlevo, OPG.