Definice retinovaného zubu 
 
- zub, který nemohl nebo neprořezal do své normální funkční pozice, proto je v patologické pozici a vyžaduje léčbu. Retinovaným zubem rozumíme zub, který neprořezal do zubního oblouku v očekávaném čase. Retence může být způsobena sousedním zubem, hutnou kostí nad retinovaným zubem nebo nadměrnou měkkou tkání bránící erupci.
 
Příčiny retence stálých zubů zahrnují systémové a lokální faktory.
 
Systémové faktory, které mohou způsobit retenci zubů: cleidokraniální dysplazie, endokrinní deficience (hypothyreosa, hypopituitarismus), febrilní onemocnění, Downův syndrom a ozařování.
 
Častější příčinou retence stálých zubů jsou lokální faktory: prolongovaná retence dočasných zubů, malpozice zubních zárodků, nedostatečná délka zubního oblouku, přespočetný zub, abnormální cesta erupce způsobená odontogenními tumory, rozštěp rtu a patra.