Mandibulární kanál (canalis mandibulae) ústí na vnitřní plochu větve ve foramen mandibulae, prostupuje tělem dolní čelisti a končí na opačné ploše (vnější) otvorem bradovým (foramen mentale), ale částečně pokračuje a spojuje se stejnojmenným kanálkem druhé strany v mediální linii. Uvnitř těla mandibuly odbočují z hlavního kanálu vedlejší kanálky (canales alveolares mandibulae) vedoucí do lůžkové části mandibuly k zubním kořenům. Těmito kanálky probíhají alveolární nervy a cévy. Mandibulární kanál je od zubních kořenů oddělen různě silnou vrstvou spongiozy a probíhá až pod řezáky. Vzácně do madibulárního kanálu vyčnívají kořeny molárů, ale může také probíhat mezi nimi nebo dokonce některým kořenem, což způsobí komplikace při extrakci. Také zánět může proniknout z alveolární baze do mandibulárního kanálu a způsobit neuralgické obtíže.