Při extrakci retinovaných zubů moudrosti v horní čelisti může dojít k otevření čelistní dutiny.

Rothamel ve své prospektivní studii prezentoval tyto výsledky:

Soubor 1057 extrahovaných horních zubů moudrosti, z toho došlo při extrakci k oroantrální komunikaci:

- celkově ve 13 %.

- při úplné kostní retenci ve 24 %,

- při částečné kostní retenci v 10 %,

- u plně prořezaného zubu moudrosti v 5 %.

V 83 % oroantrálních komunikací se jednalo o komunikaci menší než 3 mm v průměru.

Rizikové faktory vzniku oroantrální komunikace:

- fraktrura kořene,

- vyšší stupeň retence,

- vyšší věk pacienta.

Terapie:

1. konzervativní uzávěr oroantrální komunikace (spontánní uzávěr oroantrální komunikace)

- jedná se o spontánní zhojení oroantrální komunikace krevním koagulem. Toto řešení indikujeme u bodovitých komunikací (do 3 mm v průměru).

- alveol necháme krvácet, založíme situční sutury, poučíme pacienta o tom, že nemá 14 dní smrkat, doporučíme vazokontrikční nosní kapky a předepíšeme antibiotika, sutury odstraňujeme 7- 10 den po výkonu.

2. uzávěr oroantrální komunikace dle Wassmunda

- jedná se o uzávěr oroantrální komunikace pomocí mobilizovaného mukoperiostálního laloku, indikujeme u větších komunikací (nad 3 mm) a u nižšího alveolu (menší než 5 mm).

- vytvoříme vestibulární mukoperiostální lalok, oddělíme jej pomocí raspatoria od kosti, mobilizujeme proříznutím periostu u baze laloku, fixujeme lalok suturou k palatinálnímu okraji rány, suturujeme ránu vestibulárně, poučíme pacienta o tom, že nemá 14 dní smrkat, doporučíme vazokontrikční nosní kapky a předepíšeme antibiotika, sutury odstraňujeme 7- 10 den po výkonu.

3. uzávěr oronatrální komunikace pomocí bukkálního tukového laloku na stopce:

- indikujeme u rozsáhlých komunikací, u recidivujících komunikací po selhání uzávěru dle Wassmunda,

- postup shodný s Wassmundovou plastikou doplněný mobilizací tukového tvářového laloku po protětí periostu, jeho fixace resorbovatelným stehem k palatinálnímu okraji rány a následně překrytí lalokem mukoperiostálním a jeho fixací suturou k palatinálnímu okraji rány.