Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Pooperační průběh a komplikace

Po ukončení zákroku by měl pacient dostat náležité instrukce, jak by se měl chovat po zbytek operačního dne i několik dní následujících. Jestliže pacient podstoupil zákrok v sedaci je samozřejmě nutné, aby byl poučen již před začátkem výkonu a aby byl poučen i pacientův doprovod.

Instrukce by měly vysvětlit, co může pacient po zákroku očekávat (otok, bolest atd.), jak a proč tyto stavy vznikají a jak může typické pooperační obtíže mírnit. Instrukce musí pacient obdržet jak ústně tak i písemně. Pacient také musí být poučen, na koho se může obrátit v případě závažnějších komplikací (např. krvácení).

Pečlivé poučení pacienta ho více zainteresuje v celé proceduře. Řádně poučený pacient také lépe snaší případné obtíže i komplikace.

 

Poučení pacienta po chirurgickém výkonu

Krvácení po extrakci

Bolest, léčba bolesti

Otok

Příjem potravy

Ústní hygiena

Infekce

Omezené otevírání úst

Hematom

Poruchy inervace

Ostatní koplikace