Semiretence 8- s distoangulovaným sklonem.

    

Aplikace anestézie na foramen mandibulae a n. buccinatorius.

    

Řez vestibulárně.

     

Řez na hranu mandibuly.

    

Odklopení mukoperiostálního laloku.

    

Stav po odklopení mukoperiostálního laloku.

    

Snesení kosti perikoronárně.

     

Stav po snesení kosti perikoronárně.

    

Separace korunky.

    

Separace kořenů a vybavení distálního kořene.

    

Vybavení mesiálního kořene.

     

Excochleace, toileta rány a sutura.