Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Obtížnost extrakce retinovaných zubů Velikost folikulárního vaku

Extrakce retinovaných zubů s velkým folikulárním vakem (nebo i folikulární cystou) jsou snazší, protože není nutné odstraňovat tolik kosti. Naopak v případech kdy folikulární vak zcela chybí, je nutné při extrakci zubu odstranit kost v téměř celém rozsahu korunky, což výkon ztěžuje a prodlužuje.

Obr. 1: semilunární projasnění 8-.

Obr. 2: folikulární vak 8-.

Obr. 3: folikulární cysta 8-.

Obr. 4: rozsáhlá folikulární cysta dolní čelisti s retinovanou 8-.