Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Klinické obtíže

Selhání erupce zubu do normální pozice v zubním oblouku může vést:

- k maloklusi,

- ztrátě délky zubního oblouku,

- migraci nebo ztrátě sousedního zubu,

- periodontálním onemocněním,

- resorpci kořene přilehlého zubu,

- resorpci (interní nebo externí) retinovaného zubu,

- odontogenní cystě nebo nádoru 

- perikoronitidě.