Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Indikace Zdroj fokální infekce

Retinovaný zub je podezřelý, že je zdrojem fokální infekce.