Retinovaný zub moudrosti -8.     Aplikace anestézie na formamen mandibulae.
    Odklopení mukoperiostálního laloku.      Snesení kosti perikoronárně a periradikulárně. 
  Snesená kost perikoronárně a periradikulárně. Vybavení zubu beinovou pákou.
Extrahovaný zub moudrosti.
Prázdné extrakční lůžko. Sutura rány.