Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Incidence

Incidence retinovaných zubů byla šetřena v řadě studií, Grover and Lorton nalezli u 5000 dobrovolníků retenci zubů v 10000 případech. Nejčastěji retinovanými zuby byly třetí moláry mandibuly a maxily, dalším nejčastěji retinovaným zubem byl maxilární špičák. Retence byla pozorována u všech zubů kromě mandibulárních řezáků a prvních molárů. Thilander a Myrberg vyšetřili 6000 školáků a sledovali prevalenci 5,4 % retence zubů bez retence třetích molárů. 

Další studie rovněž popisují frekvenci retence zubů v tomto pořadí:

1. třetí molár HČ a DČ,

    

2. H špičák,

3. D třenový,

4. H třenový,

5. druhý molár

Jako málo běžné jsou popisovány retence prvních molárů a dolních řezáků.

Ačkoliv retence stálých zubů je poměrně častý nález, relativně vzácná je retence dočasných zubů. Pokud se retence vyskytne, jedná se téměř vždy o dočasný mandibulární molár.