Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Klasifikace retence zubů moudrosti Klasifikace retence dolních zubů moudrosti Klasifikace Pell- Gregory

Metoda klasifikace retinovaných dolních třetích molárů podle Pell – Gregoryho (1933 )  je založena na velikosti části korunky, která je krytá kostí předního okraje větve dolní čelisti.

Pokud je zub uložen celý před předním okrajem ramu jedná se o 1. Pells – Gregoryho třídu a v případě, že je dlouhá osa zubu orientována vertikálně má takový zub velkou šanci na normální prořezání.
 
 
Pokud je zub uložen více vzadu, takže je zhruba polovina korunky kryta ramem jedná se o 2. Pells – Gregoryho třídu. V tomto případě se zub nemůže kompletně prořezat do dutiny ústní.
 
 
O třetí Pells – Gregoryho třídu se jedná v případech kdy je celá korunka kryta kostí větve dolní čelisti.
 
 
Je zjevné, že v případech 1. tř. je zub dobře dostupný a extrakce by neměla být komplikovaná, naopak extrakce zubu retinovaného ve 3. třídě vyžaduje snesení části kosti ramu.