Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Klasifikace retence zubů moudrosti Klasifikace retence dolních zubů moudrosti Klasifikace Pell- Gregory

Metoda klasifikace retinovaných dolních třetích molárů podle Pell – Gregoryho (1933 )  je založena na velikosti části korunky, která je krytá kostí předního okraje větve dolní čelisti (třída 1, 2, 3) a hloubce retence třetího moláru vzhledem k druhému moláru (ABC klasifikace).

  1. Vztah k ramus mandibulae
  2. Vztah k oklusní rovině