Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Diagnostika

Klinická diagnóza retinovaného stálého zubu zahrnuje klinické vyšetření (absence zubu v jeho normální anatomické pozici) a rtg vyšetření  ukazující polohu retinovaného zubu (rtg vyšetření retinovaného zubu je důležité pro přípravu chirurgické nebo ortodontické terapie).

Retinované zuby mohou být zcela nebo částečně skryty v čelisti. O semiretinovaných zubech (částečně prořezaných) se lze přesvědčit při vyšetření v ústech. Nepůsobí-li retinované zuby (zcela uložené v čelisti, v kosti nebo kryty neporušenou sliznicí) žádných obtíží, nelze je bez rtg vyšetření potvrdit, byť máme na jejich přítomnost podezření.