Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Obtížnost extrakce retinovaných zubů Densita okolní kosti

Denzita okolní kosti také ovlivňuje obtížnost extrakce. Z běžných RTG snímků se dá denzita kosti odhadnout jen velice obtížně a nepřesně, je proto lépe se řídit věkem pacienta. U pacientů starých kolem dvaceti let je ještě kost méně denzní a je pružná a poddajná. Při extrakci zubu tak zubní lůžko může trochu zvětšit svůj objem a extrakce je snazší. Kolem 35. roku věku dosahuje denzita kostí svého maxima, zubní lůžku již není tak poddajné a většinou je nutné při extrakci část kosti odpreparovat. U mladších pacientů je i preparace kosti frézou snazší a rychlejší.