Vnitřek mandibuly zpevňují výztuže pevnější spongiozy, které jsou uloženy v souhlase s funkčním zatížením čelisti. Rozlišujeme 3 výztužná pásma (hlavní, začíná v kloubním výběžku a probíhá pod cristou colli mandibulae a lineou obliqou externou, vnější a vnitřní vycházejí ze svalového výběžku pod cristou temporální a lineou mylohyoideou), dále je zde ještě výztuž bradová a úhlová. Hlavní spongiozní výztuž mandibuly vzniká enchodrální osifikací kloubní chrupavky, zatímco ostatní části mandibuly vynikají osifikací vaziva, kde průběh osifikujících vazivových vláken naznačuje budoucí směry spongiozních výstuží. Zvětšování a prodlužování mandibuly souvisí s prořezáváním zubů, děje se apozičním, nikoliv intersticiálním růstem do kloubu a zadního okraje ramus mandibulae.