Chirurgické ošetření retinovaných zubů (zvláště dolních třetích molárů) a ošetření vývojových odontogenních cyst si ve většině případů vyžádá i vystavení pracovní neschopnosti. Její délka bude odvislá do vlastního výkonu, přidružených komplikacích a následné rehabilitaci. Nejčastěji je v délce 7-10 dní.

V domácím doléčení je kladen důraz na zvýšenou hygienu dutiny ústní, nutno pravidelně alespoň 5x denně čistit zubní oblouky kartáčkem, vyjma krajiny operované, distální úsek je nutno čistit pomocí vatových štětiček smočených do H2O2, případně výplachy úst odvarem z heřmánku, šalvěje nebo jiného vhodného desinfekčního roztoku.

Klademe důraz na šetření krajiny při jídle, měkká strava, dostatečný příjem tekutin (2-3 litry).
 
Obvykle nemocný užívá antibiotika, vhodná jsou i analgetika, zvláště na noc.
 
Často je nutné provádět rehabilitaci otevírání:
V první pooperační, nebo zánětlivé fázi provádí nemocný, nenásilné a pozvolné rozevírání na nezbytné minimum, později přistupuje k aktivnímu rozcvičování. Zpočátku jednoduchým způsobem pomocí dřevěných vyšetřovacích lopatek, které vkládáme postupně na sebe mezi zubní oblouky do možného maxima. Ponecháváme je několik minut vložené a tím dochází k prodlužování svalových stažených vláken. Vrací se jejich přirozená elasticita. Po hodině je opět vkládáme znovu patrně již jejich větší počet a postupujeme obdobně.
Při neúspěchu s touto jednoduchou a snadno dostupnou pomůckou užíváme různé typy individuálně zhotovených rozvěračů, nejčastěji v kombinaci nákusných zubních dlah spojených silnými ortodontickými šrouby, které postupně roztáčíme a opět necháme v rozevření na žvýkací svaly působit.
Nápomocné nám v pozdních stádijích rozcvičování může být užití soluxové lampy, nebo jiného způsobu rozehřívání svalů. Nelze opomíjet ani možnosti medikamentózního působení na kontrahované svaly.
Pravidelně nemocný dochází na kontroly.
 
Při dehiscenci operační rány a vytvoření spojení dutiny ústní s kostní ranou je nutno provádět výplachy, osvědčuje se postupovat jako je uvedeno při ošetřování alveolitidy.