Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Obtížnost extrakce retinovaných zubů Vztah k mandibulárnímu kanálu

Kořeny retinované dolních třetích molárů se na OPG často promítají přes canalis mandibulae. Ačkoliv leží mandibulární kanál většinou bukálně od kořenů zubů, může být v jejich těsné blízkosti. Častou komplikací po chirurgickém vybavení takového zubu proto bývá porušení citlivosti dolního rtu- parestezie (Vincentův příznak), až úplná necitlivost. Stav se většinou spontánně upraví během několika dnů až týdnů, ale necitlivost dolního rtu může být výjimečně i trvalá. Při podezření na těsný vztah retinovaného zubu k mandibulárnímu kanálu je nutné při extrakci postupovat nanejvýš šetrně.