Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Indikace Ohrožují-li při svém růstu, prořezávání a svým dystopickým postavením sousední zuby

Prořezaný přilehlý zub k retinovanému zubu je predisponován k periodontálnímu poškození. Pouhá přítomnost retinovaného dolního třetího moláru snižuje množství kosti na distální ploše kořene druhého moláru. Za druhým molárem, i díky horší hygineně na distální ploše druhého moláru, dochází k zánětu gingivy s pronikáním infekce apikálně. Pacienti s retinovaným třetím molárem často mají hluboké periodontální choboty na distální části druhého moláru, které mohou vést k periodontitidě druhého moláru.

Při včasném odstanění retinovaného třetího moláru se může předejít onemocnění periodoncia druhého moláru a k dobrému kostnímu hojení za druhým molárem.