Včasná poextrakční bolest (několik hodin po výkonu, až l - 2 dny).

Extrakční rána může bolet z různých důvodů, jednak zub bolel již před extrakcí následkem akutního nebo subakutního zánětu periodontia, často způsobeného přestupem zánětu z perikoronárního vaku, nebo se bolest dostavuje až po extrakci.
Po odeznění anestezie se objevuje stálá, tupá, nezáchvatovitá forma bolesti lokalizovaná v místě operace, jejíž příčinou je zhmoždění tkání. Dochází současně k postupně zvyšujícímu se prosáknutí měkkých okolních tkání edémem, může být poraněna tvář a dolní ret nešetrným užitím slizničních háků, nebo při práci s vrtačkou dojde k erozím sliznice či k termickému poškození.
Lokální ošetření sliznice ( H2O2, l-promilový roztok rivanolu, gent. violeť,.vaselina na kůži boj proti narůstajícímu edému ledovými obklady a běžná analgetika ) přinesou nemocnému úlevu.
Dále léčíme bolest analgetiky.