Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Diagnostika Klinické vyšetření

Po orientačním vyšetření celé dutiny ústní se cíleně zaměříme na krajinu retinovaného zubu. Zaznamenáváme stav prořezání zubu, přítomnost zubního kazu nebo viditelných deformací korunkové části zubu. U retinovaných zubů moudrosti při nejčastějším mesioangulovaném postavení zubu je prořezána jen část korunky nejčastěji 1 či 2 hrbolky (semiretence).

     

Obr. 1: semiretence 48.    

    

Obr. 2: retence 38.

    

Obr. 3: retence 23.     

    

Obr. 4: retence 21, 23 s folikulární cystou maxily vlevo.

Sledujeme stav sliznice, marginální gingivy kryjící i část korunky, změnu barvy, hypertrofii, infiltraci event. šířící se do okolní sliznice a retromolárně nebo vestibulárně. Tupou sondou zjišťujeme hloubku kapsy pod okrajem sliznice nad korunkou. Přitom sledujeme výtok exsudátu (hnisavý, krvavý, čirý) a jeho množství. Můžeme si pomoci výplachem kanylou. 

Jedná- li se již o akutní zánět při prořezávání dolních zubů moudrosti lze posoudit bolestivost a její šíření do okolí. Bimanuálně vyšetříme prsty druhé ruky přes kůži podčelistního prostoru nebo ústní předsíně a nabudeme přehled o prosáknutí a jiných patologických změnách tkání. Při vyšetření věnujeme pozornost i lingvální ploše a spodině ústní. Vázne pohyb jazyka objevuje se bolestivost, ta však začíná obvykle při polykání a prosáknutí žvýkacích svalů, dostavuje se omezení otevírání úst, výjímečně úplná kontraktura. Násilné otevírání úst je provázeno reflektorickým stažením svalů s výraznou bolestivostí. Infiltrát se nejčastěji šírí retromolárně a parapharyngeálně kaudálně a zasahuje oblast oropharyngu a kaudálně tonsilu. Častost těchto příznaků, navíc dosti výrazných, ještě bez známek vlastní bolestivosti v místě příčinného zubu přivede pacienta spíše k praktickému lékaři a s vyslovením diagnózy tonsilitidy nebo angíny a zahájení běžné antibiotické terapie. Tyto stavy však vyžadují vyšetření a ošetření odborníkem s rychlou hospitalizací na lůžkovém oddělení maxilofaciální chirurgie a intenzivně, komplexně pojatou protizánětlivou terapií.