Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Kontraindikace

V případě extrakcí zubů v podstatě neexistují absolutní kontraindikace, pokud je přínos extrakce větší než případná rizika lze extrakci téměř vždy provést. Některé relativní kontraindikace se mohou stát dočasně absolutními, jde hlavně o:

-         leukemie,
-         agranulocytózy,
-         těžké srdeční dekompenzace,
-         ulcerózní a virové stomatitidy.
 
Některé relativní kontraindikace (akutní horečnatá onemocnění, dekompenzace chronických chorob) vyžadují odložení výkonu, jiné (hemoragické diatézy, antikoagulační terapie, nekompenzovaný diabetes, imunosupresivní a cytostatická terapie, stavy po radioterapii v orofaciální oblasti) konzultaci a přípravu u příslušného odborníka.
 
V některých situacích je třeba přínos extrakce retinovaného zubu pečlivě zvážit, hlavně v případech kdy je zub překrytý kostní lamelou a nepůsobí žádné klinické obtíže, jedná se zejména o:
 
Okrajové věkové skupiny
 
Zárodky třetích molárů lze na RTG detekovat u dětí zhruba šestiletých. Někteří chirurgové zastávají názor, že je vhodné provést extrakcí zárodků ve věku 7 – 9 let, protože je předpoklad snazšího výkonu a nižší pooperační morbidity. Vzhledem k nemožnosti rutinně odhadnout prognózu zubu v tomto věku, omezuje většina pracovišť extrakce zárodků třetích molárů jen na ortodontické indikace.
 
Častější problém představují pacienti ve vyšším věku. Jednak většinou trpí různými celkovými nemocemi, jednak i sám vysoký věk zhoršuje adaptaci organizmu na operační zátěž. S přibývajícím věkem (už od cca 25 let) alveolární kost více kalcifikuje a ztrácí poddajnost a pružnost, u seniorů není vzácná ani úplná ankylóza retinovaného zubu v alveolu, při extrakci je potom nutné odstranit výrazně větší porci kostní tkáně.
 
Systémové onemocnění
 
Závažná komorbidita je relativní kontraindikací k extrakci (většinou se také jedná o pacienty vyšších věkových skupin). V případech, kdy retinovaný zub působí klinické obtíže, nebo je podezřelý jako infekční fokus, lze extrakci většinou provést. Nutné je vyjádření a případná předoperační příprava od příslušných specialistů.
 
Předpokládané rozsáhlé poškození přilehlých struktur
 
V případech kdy by chirurgické vybavení retinovaného zubu vedlo k ohrožení přilehlých důležitých struktur (nervověcévní svazek, sousední zub, čelistní dutina…) je třeba extrakci zvážit. Pokud je zub retinován v kosti bez známek ostitidy nebo tvorby cysty, je mnohdy, zvláště u starších pacientů (nad 35 let) kdy je pravděpodobnost vzniku potíží spojených s prořezáváním zubů malá, výhodnější ho v kosti ponechat. Typický taková situace je případ kdy je druhý molár již postižen periodontitidou a extrakce retinovaného třetího moláru by vedla k obnažení distální plochy kořene.