Obr. 1: retence 5-, stav po odklopení mukoperiostálního laloku (vlevo).               Obr. 2: OPG:  retence druhého premoláru dolní čelisti vpravo (vpravo).

    

Obr. 3: snesení kosti nad retinovaným 5-.                                                             Obr. 4: separace korunky.

    

Obr. 5: vybavení separované korunky retinovaného 5-.                                        Obr. 6: vybavení kořene retinovaného 5-.

    

Obr. 7: vybavení kořene retinovaného 5-.                                                              Obr. 8: stav po chirurgické extrakci retinovaného 5- a toiletě rány.

    

Obr. 9: retinovaný 5- po komplikované chirurgické extrakci.                                 Obr. 10: sutura rány.