Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Obtížnost extrakce retinovaných zubů Příklady obtížnosti extrakce dolního retinovaného zubu moudrosti dle výše popsaných klasifikací

Mesiangulovaný PG 1A- nejjednodušší extrakce,

      

obtížnější extrakce- pokud se vztah k ramu mění na třídu 2 a hloubka retence na třídu B,

     

horizontální retence s tř. 2 vztahu k ramu a hloubkou retence tř. B je již výrazně obtížná,

    

nakonec nejobtížnější extrakce bude u retinovaného zubu s distoangulární impakcí s tř. 3 vztahu k ramu a tř. C hloubky impakce.