Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Úvod

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

Obsahem této učebnice je základní přehled o etiologii, anatomii, diagnostice a terapii retence zubů a vývojových odontogenních cyst. Kromě části textové je její součástí i obrazová a filmová dokumentace. Bez možností, které přináší webová prezentace hypertextových dokumentů, by zejména kapitoly o RTG diagnostice a chirurgických postupech při extrakci retinovaných zubů ztratily většinu své názornosti.