Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti

Všechny retinované zuby by měly být extrahovány co nejdříve od stanovení diagnózy. Průměrný věk kompletní erupce třetích molárů je 20 let, ačkoliv erupce může pokračovat až do 25 let. Během normálního vývoje dolních třetích molárů začíná jejich vývoj v horizontální pozici a jak se vyvíjí a roste zub a čelist, angulace se mění do mesioangulované a následně do vertikální pozice. Selhání rotace z mesiangulované polohy do polohy vertikální je nejčastější příčinou retence zubu. Druhým nejčastějším faktorem je, že mesiodistální rozměr zubu je větší než délka čelisti v místě alveolárního výběžku k přední hraně ramus mandibulae, že nedovolí zubu prořezat do anatomické pozice nedostatek místa.

Některé třetí moláry prořezávají do finální pozice po dvacátém roku věku, aby prořezaly do anatomického postavení do 25 let věku. Když dojde k této pozdní erupci, neprořezané zuby jsou obvykle kryty pouze měkkými tkáněmi, nebo velice jemnou vrstvou kosti. Tyto zuby jsou téměř vždy ve špatném postavení a jsou relativně povrchově uloženy (míněno k oklusální rovině přilehlého druhého moláru).
Nakonec a snad nejdůležitější překážkou ke správné erupci třetího moláru je nedostatek místa mezi přední hranou ramus mandibulae a druhým molárem. Jestliže třetí molár neprořeže po 20 roku věku, je většinou kryt kostí. Navíc je zub většinou v mesiangulované pozici a je lokalizován hluboko v alveolárním výběžku blízko cementosklovinné hranice druhého moláru. Stomatolog event. stomatochirurg může tyto zmíněné parametry použít k předpovědi možné erupce třetího moláru do anatomické pozice nebo jeho retenci.
Časné odstranění třetích molárů redukuje pooperační morbiditu a umožňuje nejlepší hojení. Mladší pacienti tolerují chirurgický výkon lépe a uzdravují se rychleji s menším omezením běžného života. Periodontální hojení je u mladších pacientů lepší, protože mají lepší dispozici ke kompletnější periodontální regeneraci. Navíc i samotný chirurgický výkon se provádí lépe než u pacientů starších. Ideální čas k extrakci retinovaných zubů moudrosti je, když kořeny jsou vyvinuty od 1/3 do 2/3, obvykle mezi 17- 20 rokem věku.

Pokud jsou retinované zuby v alveolu ponechány je vysoce pravděpodobné, že se vyskytnou potíže či komplikace (viz. níže). K prevenci možných potíží by měly retinované zuby být extrahovány.

 

    Indikace

   Kontraindikace