Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Klasifikace retence zubů moudrosti Modifikace klasifikace pro horní retinované zuby

Základní 3 typy angulace retinovaných zubů moudrosti horní čelisti:

1.    Vertikální (63 %),
2.    Distoangulární (25 %),
3.    Mesiangulární (12 %).
Obr. 1: vertikální retence +8.
Obr. 2: distoangulární retence 8+.
Obr. 3: mesioangulární retence 8+.

Ostatní pozice retinovaných zubů moudrosti horní čelisti jsou vzácné (transverzální, inertovaná, horizontální) a vyskytují se v méně než 1 % případů.

     

      Obr. 4: transverzální retence +8.

Klasifikace podle tkání ležících nad retinovaným zubem moudrosti horní čelisti:

1.          Retence pod měkkými tkáněmi – je případ, kdy je okluzní ploška zubu nad linií alveolu a je překryta pouze měkkou tkání. Při extrakci takového zubu je nutné minimálně odklopení měkkých tkání.
 
 
Obr. 5: retence +8 pod měkkými tkáněmi.
 
2.          Částečná kostní retence – v těchto případech je část okluzní plochy překrytá i kostí (obvykle distalní část). Při extrakci je nutno odklopit mukoperiostální lalok a překrývající část kosti snést v různém rozsahu. Někdy je nutné zub rozdělit a jeho části postupně extrahovat.
 
 
Obr. 6: částečná kostní retence 8+.
 
3.          Úplná kostní retence – je zub který je zcela obklopen kostí, takže po odklopení mukoperiostálního laloku není viditelná žádná jeho část. Při extrakci je nutné kromě odklopení mukoperiostu snést i velké množství kosti a vetšinou i zub rozdělit na více částí.
 
Obr. 7: úplná kostní retence +8.