Vyšetření, rtg

Při vyšetření indikujeme rtg kontrolní snímek zvláště v případech, kdy nebyla extrakce provedena v našem zařízení a nevíme nic podrobnějšího o vlastní extrakci (k vyloučení zbytků kořene, granulomu, nebo spíše kostní cysty. CAVE: trauma, zlomeninu při extrakci ).
 
Výplach a následné vysušení
 
Zející extrakční ránu nebo porušenou suturu slizniční rány velmi šetřeně vypláchneme vlažným, sterilním fyziologickým roztokem.
 
Revize, exkochleace v dobré svodné anestezii
 
Když bude zřejmé, že nelze výplachem ránu vyčistit, zůstávají v ní slizniční cáry a koagula před exkochleací provedeme svodnou anestezii bez infiltrace okolí extrakční rány. Dokonalá anestezie umožní šetrné snesením velmi tenké vrstvy z povrchu holé kosti. Nevolíme razantní exkochleaci se snahou vyvolat krvácení, které má vytvořit nové krevní koagulum, neboť ani ono nebude mít šanci se stát dokonalým uzávěrem a nejpřirozenějším obvazem extrakční rány. Přítomná infekce jej opět zničí.
 
Doléčení
 
Následně je možno doléčení rány zajistit  vkládáním tablety Apernylu. Obtíže jen zvolna ustupují a obvykle se protáhnou na více jak jeden týden. Užívaní analgetik je nezbytné, vitamínová podpora je vhodná.