Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Indikace Extrakce retinovaného zubu z lomné linie

Pokud lomná linie prochází přes retinovaný zub a hrozí nebezpečí, že se infikuje, je doporučeno zub extrahovat před definitivní repozicí a fixací zlomeniny.