Základní postup jak kontrolovat poextrakční krvácení je nechat pacienta skousnout menší gázový tampón ihned po extrakci. Tampón musí naléhat přímo na extrakční ránu, pokud by byl tampón příliš velký, překrýval by i okluzní plochy okolních zubů, nedošlo by ke kompresi lůžka extrahovaného zubu a hemostáza by nebyla dostatečná. Vhodné je před použitím tampón navlhčit, aby na něm prosakující krev nekoagulovala, zabrání to stržení koagula z rány při odstraňování tampónu. Pacient by měl tampón držet pevně skousnutý asi 15 – 30 minut.

Během prvních 24 hodin je normální, že z extrakční rány mírně prosakuje krev. Pacient musí být na tuto skutečnost upozorněn, protože když se krev smísí s větším množstvím slin, může být nepoučený pacient objemem „krve“ znepokojen. Pokud se poextrakční krvácení opravdu objeví (krev odtéká, nebo kape z prázdného alveolu), měl by pacient nejprve zkomprimovat ránu skousnutím dalšího tampónu, nebo například přeloženého textilního kapesníku na 30 až 60 minut.

Pacient by měl vyhledat lékařskou pomoc: pokud krvácení neustane ani po druhé aplikaci tampónu (kapesníku) do skusu, z úst začne vytékat jasně červená krev a / nebo se v ústech neustále tvoří velká koagula.

Prvních 12 hodit po extrakci by se pacient měl vyvarovat věcí, které mohou podporovat krvácení rány. Jsou to zejména manévry, které vytvářejí podtlak v ústní dutině jako je kouření, pití slánkou, plivání a zejména vysávání z rány. Dále by se pacient neměl fyzicky namáhat – zvýšení krevní cirkulace během námahy podporuje krvácení.