Nepříjemnou komplikací může být poranění kostní tkáně, odlomením některé ze stěn dolní čelisti nebo dokonce přerušení celé kosti zlomením (nebezpečí zvláště u bezzubých čelistí, kde je retinovaný molár ponechán a je příčinou zánětlivých komplikací a je vybavován (obr. 1, 2). Nebo neúměrná razance při užití různých typů pák zejména s kolmo na pracovní část nasedající rukojetí (obr. 3- 8).

 

    

Obr. 1, 2: zlomenina mandibuly vlevo při extrakci retinované -8 u bezzubé čelisti (vlevo), stav po osteosyntéze (vpravo).

 

    

Obr. 3, 4: zlomenina mandibuly vlevo při extrakci reetinované -8 (vlevo). Stav po osteosynteze (vpravo).

 

    

Obr. 5, 6: stav po 3 měsících po operaci (vlevo). Stav po 6 měsících po operaci po odstranění miniplate (vpravo).

 

Obr. 7: stav po 12 měsících po operaci.