Dolní čelist je nejmohutnější a nejsilnější obličejová kost. Z horní části těla, které má tvar mírně prohnutého "S", vystupuje alveolární (lůžkový) výběžek v němž jsou uloženy dolní zuby. Na vnější ploše těla od středu dolního okraje mandibuly (výrazněji až pod premoláry) stoupá dorsokraniálně (dozadu nahoru) nízká linea obliqua externa (vnější šikmá hrana), která přechází v přední cristu temporalis (přední hranu) mandibulární větve a končí v processus muscularis/coronoideus (svalovém výběžku). Přední hrana větve je důležitým orientačním útvarem pro volbu místa pro aplikaci svodné mandibulární anestezie.

Z angulu mandibuly (úhlu čelisti) vzhůru odstupuje větev (ramus mandibulae), která je tenčí než corpus (tělo) a podobá se čtyřboké kostěné ploténce,má dvě plochy (vnitřní a vnější),dva okraje (horní a dolní), dva výběžky (svalový a kloubní) a oblast retromolární. Vnější, laterální plocha je v úhlu zdrsněná (tuberositas masseterica) a upíná se zde m.masseter.