Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Anatomie

Bez řádných anatomických znalostí se operátér neobejde v žádné chirurgické specializaci, v natolik složité anatomické oblasti jako je maxillofaciální krajina to samozřejmě platí dvojnásob.