Omezené otevírání úst se může objevit zejména po extrakci distálních zubů. Je to následek prosáknutí žvýkacích svalů v důsledku zánětlivé odpovědi organizmu na chirurgický zákrok. Po chirurgické extrakci retinovaných dolních třetích molárů je alespoň mírná kontraktura téměř pravidlem.

Také poranění m. pterygoideus medialis injekční jehlou při aplikaci svodné manidbulární anestézie vede ke kontraktuře, zvláště po opakované aplikaci anestézie.

Omezené otevírání úst většinou není závažnou komplikací a spontánně ustoupí po pár dnech, úpravu stavu podpoří časná rehabilitace otevírání úst a ev. prohřívání příslušné krajiny od čtvrtého pooperačního dne.