Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Indikace Ohrožují-li při svém růstu, prořezávání a svým dystopickým postavením sousední zuby

Občas může retinovaný zub tlakem na kořen přilehlého zubu způsobit resorpci jeho kořene. Extrakce retinovaného zubu může vést k záchraně přilehlého zubu po reparaci cementu kořene, občas je nutné endodontické ošetření zubu.

       

   Obr. 1, 2: resorpce kořene 2. moláru v dolní čelisti.

       

   Obr. 3, 4: resorpce kořene 2. moláru v horní čelisti.