Klasifikace retence podle typu tkáně který překrývá korunku zubu, sice mnohdy nevypovídá o obtížnosti extrakce, ale je užitečná k určení typu výkonu a potřebného instrumentaria.

Retence pod měkkými tkáněmi – je případ, kdy je okluzní ploška zubu nad linií alveolu a je překryta pouze měkkou tkání. Při extrakci takového zubu je nutné minimálně odklopení měkkých tkání.
 
    
 
Částečná kostní retence – v těchto případech je část okluzní plochy překrytá i kostí (obvykle distalní část). Při extrakci je nutno odklopit mukoperiostální lalok a překrývající část kosti snést v různém rozsahu. Někdy je nutné zub rozdělit a jeho části postupně extrahovat.
 
    
 
   
 
Úplná kostní retence – je zub který je zcela obklopen kostí, takže po odklopení mukoperiostálního laloku není viditelná žádná jeho část. Při extrakci je nutné kromě odklopení mukoperiostu snést i velké množství kosti a vetšinou i zub rozdělit na více částí.