Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Indikace a kontraindikace extrakce retinovaných zubů moudrosti Indikace Ortodontické indikace

V některých případech III. třídy dle Anglea se doporučuje extrakce zárodku dolního zubu moudrosti (germektomie). Dále u pacientů s potřebou rovnání prvního a druhého moláru se doporučuje extrakce retinovaného zubu před zahájením ortodontické léčby. Další indikací je extrakce retinovaných zubů po ukončení ortodontické léčby pro možný vznik komprese ve frontální krajině působením mesiálních sil na moláry a premoláry retinovanými zuby, zvláště u mesiangulované polohy retinovaných zubů. Mnoho ortodontistů indikuje extrakce retinovaných zubů jako definitivní ukončení ortodontické léčby. Ačkoliv stomatochirurg by měl pacienta poučit i o dalších důvodech k extrakci retinovaného zubu, rozhodnutí ortodontisty o odstranění retinovaného zubu k prevenci stěsnání ve frontálním úseku by mělo být respektováno.