Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Virové průjmy Noroviry

Průjmy vovolané noroviry

Etiologie: noroviry (čeleď Caliciviridae) jsou malé neobalené RNA viry (26-35 nm), na povrchu mají charakteristické pohárky (calyx = řecky pohár). Norwalk agens – malý kulatý RNA virus (26nm) je prototypem této skupiny virů. Byl popsán v roce 1972 jako první z kalicivirů, z epidemie v základní škole v Norwalku, Ohio, USA a zařazen do rodu Norovirus. Postupně bylo identifikováno dalších 6 kalicivirů způsobujících průjmy.
Vyskytují po celý rok a ve všech věkových skupinách. Protilátky se objevují u čtyřletých dětí a prevalence roste s věkem, v páté dekádě života je pozitivní více než 50 % populace. Způsob přenosu je fekálně-orální, ale i kapénkový.

ID: 24 až 48 hodin.

Klinické projevy: rozvoj infekce je náhlý nebo postupný. Prvními příznaky jsou nauzea a břišní křeče, následuje zvracení a průjem. Stolice jsou časté, vodnaté, bez příměsi hlenu a krve.

Diagnostika: kaliciviry jsou prokazovány ze stolice prvních 48 hodin trvání infekce enzymovou imunoanalýzou nebo jejich nukleová kyselina pomocí PCR. Protilátková odpověď nastupuje za 10 až 14 dní od začátku klinických příznaků.