Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Bakteriální průjmy Kampylobakterióza

Etiologie: gramnegativní pohyblivé, zakřivené nebo spirálovité tyčinky s polárně uloženými bičíky. 11 druhů z celkových 18 je pro člověka patogenních. Nejčastější druhy jsou Campylobacter jejuni, C. fetus a C. coli. Gastroenterokolitida způsobená bakterií rodu Campylobacter je nejčastější bakteriální infekcí v našem endemickém pásmu. Může způsobit jak primární postižení sliznice terminálního ilea a kolon s typickými klinickými příznaky řídkých stolic často s příměsí krve, tak i extraintestinální postižení různých orgánů a systémů: erythema nodosum, syndrom Guillaina-Barrého, či reaktivní artritidy.

Vektor: zoonóza, nákaza probíhá alimentární cestou, nejčastěji z nedostatečně tepelně upraveného drůbežího masa nebo při nedostatečně hygienické manipulaci s masem. Kampylobaktery kolonizují a chovají se jako oportunní patogeny ve střevě drůbeže a jiných ptáků.

ID: 1-7 dnů (nejčastěji 2-4 dny)

Klinické projevy: onemocnění probíhá pod obrazem akutní enterokolitidy s horečkami a četnými řídkými stolicemi. Ve stolici je častým nálezem příměs čerstvé krve, někdy i hlenu. Zvracení bývá přítomno jen ojediněle. Přítomny jsou i systémové příznaky jako únava, bolesti hlavy, svalů a celková alterace stavu. Bolesti břicha mohou být difúzní nebo lokalizované do pravého hypogastria a imitovat akutní apendicitidu. Při ultrazvukovém vyšetření bývá přítomná mezenteriální lymfadenitida.

Komplikace:  

  • akutní: dehydratace je nejčastějším důvodem k hospitalizaci.
  • pozdní: polyradikuloneuritida, erythema nodosum, reaktivní artritida, Reiterův syndrom

Laboratorní nálezy: zvýšené markery zánětu (CRP, leukocytóza, neutrofilie, zvýšená sedimentace)

Diagnostika: přímá kultivace na obohacených mikroaerofilních půdách. Nepřímá se opírá o sérologický průkaz IgM, IgA a IgG protilátek.

Léčba: Nekomplikovaný průběh léčíme symptomaticky, antipyretika, spasmolytika, dietou, rehydratací, probiotika, komplikovaný průběh si vyžaduje antibiotickou intervenci makrolidy, doxycyklinem, fluorochinolony.