Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Virové průjmy Koronaviry

Průjmy vyvolané koronaviry

Etiologie: lidské koronaviry (čeleď Coronaviridae) jsou pleomorfní RNA viry velikosti 60-220 nm. Střevní koronaviry jsou označovány také jako CVLP (coronavirus like particles). Koronaviry jsou původci gastroenteritid kojenců od 2 do 12 měsíců. Asymptomatické vylučování virů převážně v tropech je dlouhodobé, bez sezónní dynamiky.

Klinické projevy: střevní infekce je provázena horečkou, zvracením a průjmem. Stolice jsou na rozdíl od rotavirové infekce s příměsí hlenu a krve. Koronaviry byly prokázány jako původci nekrotizující enterokolitidy u novorozenců.

Diagnostika: kultivace střevních koronavirů je obtížná, několik virových částic bylo prokázáno elektronovou mikroskopií ze vzorků stolice.