Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Bakteriální alimentární nákazy bez průjmu Břišní tyfus

Etiologie: Salmonella typhi, je sérotypem druhu Salmonella enterica. Patří mezi humánní infekce, infekční dávka je nízká. V ČR se nyní vyskytuje jen jako importovaná nákaza.

Vektor: kontaminovaná voda, potrava, přímý kontakt s nemocným nebo bacilonosičem

D: 5-21 dnů

Klinické projevy: Po proniknutí střevní bariérou se salmonely nechají fagocytovat makrofágy, kde se ve fagosomech množí a dál jsou roznášené do lymforetikulární tkáně především jater, sleziny, kostní dřeně, čemu odpovídají i celkové a nespecifické příznaky jako horečka, bolesti hlavy, nauzea, vertigo, myalgie, kašel, slabost, obluzení, průjem, příznaky trvají přibližně týden. Ve druhém týdnu teplota stoupá až hyperpyrexiím 41 stupňů C, které jsou bez výkyvů, bez třesavky, progreduje alterace vědomí s neuropsychickými projevy, halucinace, apatie.  Zhoršuje se dehydratace, je patrná hepatosplenomegalie, na kůži můžeme objevit typický exantém (tyfová roseola). Enteroragie způsobená perforací slizničných vředů ilea může mít letální průběh. V případě příznivého průběhu se ve čtvrtém týdnu klinický stav upravuje, vrací se vigilita i lucidita a klesá teplota. Vylučování salmonel u neléčených trvá týdny až měsíce a pokud je delší než 3 měsíce, hovoříme o bacilonosičství.

Komplikace:

  • akutní: myokarditida, perforace střeva, pneumonitida, endokarditida, perikarditida, meningitida, purulentní artritida, osteomyelitida
  • pozdní: postinfekční alopecie, reaktivní artritida
  • chronické: cholecystitida, cholecystolitiáza, osteomyelitida

Laboratorní nálezy: leukopenie, lymfocytóza, anémie, trombocytopenie, koagulopatie, elevace jaterních transamináz, známky ledvinného poškození, DIC.

Diagnostika:

  • přímá - hemokultura, kultivace stolice, kultivace kostní dřeně, PCR,
  • nepřímá – sérologická Widalova reakce, c) klinická - povleklý jazyk, tyfová rozeola, základní laboratorní nález.

Léčba: ciprofloxacin, co-trimoxazol, cefalosporiny III. generace, aminopenicilin, azithromycin, chloramphenicol, symptomatická, parenterální výživa, následně dieta

Prevence je možná polysacharidovou vakcínou s profylaktickým účinkem 3 roky.

 

Paratyfy
Etiologie: existují 3 sérotypy salmonel vyvolávající paratyfy, které v ČR nejsou endemické.
Salmonella Paratyphi A: je výhradně humánní patogen a manifestace onemocnění je totožná s tyfem, průběh je mírnější.
Salmonella Paratyphi B: je částečně humánní infekce a částečně zoonóza, hostitelem je člověk i různá zvířata. Průběh může být tyfoidní, pod obrazem gastroenterokolitidy nebo forma smíšená.
Salmonella Paratyphi C: je humánní infekce, vzácná, častěji u imunokompromitovaných pacientů. Endemicky v jihovýchodní Asii.