Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie

Dětská chirurgie včetně traumatologie je dnes samostatným specializačním oborem. Předkládané elektronické publikace mají pomoci studentům všeobecného lékařství a stomatologie proniknout do základů chirurgické propedeutiky, specifik dětské chirurgie a zvláštností dětských úrazů. Podrobněji rozvedené a zpracované kapitoly jsou určeny vážnějším zájemcům o studium tohoto oboru a pro studenty pediatrické specializace.

KONTAKT:

prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
pgal@fnbrno.cz

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
lplanka@fnbrno.cz

MUDr. Jiří Tůma, CSc.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
jtuma@fnbrno.cz

MUDr. David Starý, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
dstary@fnbrno.cz

MUDr. Jan Škvařil
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
jskvaril@fnbrno.cz