Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Dětská anesteziologie

Výukový text dětská anesteziologie a resuscitace prezentuje základní popisy diagnostiky, rozpoznání urgentních stavů a jejich terapie. Uvádí též zásady vedení a průběhu anestezie u dětských pacinetů, včetně popisu přípravy pacienta, vedení anestezie a pooperační péče.

KONTAKT:

doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
mfedora@fnbrno.cz

MUDr. Petr Dominik
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
pdominik@fnbrno.cz

MUDr. Peter Košut, Ph.D
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
pkosut@fnbrno.cz

MUDr. Jiří Žurek, Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
jzurek@fnbrno.cz